سورس بازی اندروید و آی او اس غار - برای بیلدباکس موبایل

در حال ترجمه ...

Easy to learn, hard to master. Collect the diamond to advance to the next cave. Carefully plan your move because you never know what’s within these dark places. This game will test patience and pin-point-precision. With good marketing, it has a great chance to become viral.

دیدگاه ها0

عکس خوانده نمی شود
    ×بستن
    متاسفانه درحال حاظر درگاه سایت دچار مشکل شده ممکن است تغییر درگاه تا 2 روز آینده زمان ببرد با عرض پوزش
    تلگرام من : @aaroir